juni 23, 2024

No more lies

No-more-lies.be

Online marketing hoort bij elke marketingstrategie

Traditionele manieren van reclame maken, zijn in een gedigitaliseerde wereld hopeloos achterhaald.
Met het ontwikkelen van een online marketingstrategie, kan een bedrijf zich digitaal op de kaart
zetten.

Online aanwezig zijn


Het is nog niet zo gek lang geleden dat een onderneming zich alleen met gedrukte
reclameboodschappen in de markt kon zetten. Akkoord, reclame via radio en televisie bestond ook,
maar eigenlijk zijn zulke reclamespots behoorlijk duur. Veel ondernemingen beschikken niet over de
nodige budgetten. Nu de maatschappij nagenoeg volledig gedigitaliseerd is, moeten bedrijven volgen
om zich niet naast de markt te zetten. Een onderneming die niet aanwezig is op internet wordt niet
gevonden, zo eenvoudig is het. Meer nog, het volstaat al lang niet meer om alleen maar een website
of een pagina op sociale media te hebben. Online inspanningen maximaliseren, dat is de boodschap.
Een goede aanpak van de digitale aanwezigheid van een onderneming zorgt voor een hogere omzet,
lagere kosten en een efficiëntere tijdsbesteding. Daar draait alles toch om in de bedrijfswereld, niet?


Expertise huren


Elk eigentijds bedrijf heeft nood aan een online marketingstrategie. Omdat de digitale wereld steeds
sneller verandert, moet ook de expertise mee evolueren. Het is logisch dat niet elke onderneming de
kennis in huis heeft. Daarom kan het nuttig zijn om specialisten voor de online marketing Antwerpen
in te huren. Zij kunnen de digitale strategie mee vorm geven. Doorgaans zal voor het opmaken van
de strategie eerst onderzocht worden wat de stand van zaken is. Veel bedrijven doen immers al heel
wat online, zaak is om dat te optimaliseren. Uit de resultaten van dat eerste onderzoek zal mogelijk
blijken dat enkele kleine ingrepen al resultaat kunnen opleveren, de zogenaamde quick wins. De
volgende stap is dan het opmaken van een plan om de doelstellingen te realiseren. In het plan staat
wat moet aangepakt worden, hoe en wat een realistische timing is. Geregeld de voortgang evalueren
en bijsturen waar nodig mag zeker niet vergeten worden. Dat is wat je mag verwachten als je aan
online marketing doet.


Relevante inhoud


Eén van de aspecten die de nodige aandacht verdient in de strategie, is content optimalisatie. Net als
bij gedrukte tekst, moeten de teksten en boodschappen op een website afgestemd worden op het
doelpubliek. Relevante inhoud voor de doelgroep is cruciaal om gevonden te worden door
zoekmachines. Concreet houdt content optimalisatie in dat teksten op een website zo worden
geschreven dat ze zo hoog mogelijk staan in de lijst van zoekresultaten. Websites die bovenaan staan
worden immers het meest gezien en vaker aangeklikt. Niemand scrolt naar de tiende pagina om daar
te klikken! Om de inhoud te optimaliseren, moet de website uitstekend gestructureerd zijn.
Zoekmachines kunnen makkelijker navigeren door een goed opgebouwde website. Binnen die
structuur is het dan de kunst om de juiste zoekwoorden van de potentiële bezoekers te gebruiken. Je
moet als het ware in het hoofd van de gebruiker kruipen om die te achterhalen. Iemand die zoekt
naar een woning gebruikt bijvoorbeeld als mogelijke zoekterm: huis, appartement of gebouw. Die
woorden moeten dan ook zeker op de website te vinden zijn.